۴ -اتمام کار و پرداخت وجه توسط شما

در مرحله آخر شما سایتی رو که براتون راه اندازی کردیم بررسی میکنید و درصورت رضایت مبلغ ۳۹ هزار تومن (درصورتی که هاست نداشته باشید)یا ۳۶ هزار تومن (درصورت داشتن هاست) پرداخت میکنید و ما هم بعد از دریافت وجه رمز ورود به مدیریت سایت رو برای شما ارسال میکنیم

(Visited 1 times, 1 visits today)